http://steganographia.dk/home/

Icon Menu          Description
back.gif filipja.org [DIR] home/ Steganographia home [DIR] about/ About Filip Johan Arnestad

STEGANOGRAPHIA

UPDATE 29. juni 2016: SKATTEN ER FUNDET! Jeg vil hermed informere jer om, at skatten er fundet. Kasper Mosekjær har natten til i går siddet på Bornholm og afkodet hele værket og herved lokaliseret skatten. Da skatten imidlertid var gravet ned i Aarhus, fik han hjælp af sin ven Kristian Bach Petersen og hans søn Bernard (billedet), der i går eftermiddags tog ned og gravede skatten op. Skatten blev fundet meget hurtigere end jeg havde regnet med, hvilket glæder mig meget. Hvis der er nogle af jer andre der føler jer skuffede over, at det ikke blev jer der fandt skatten, kan I altid tage forbi min 2 år gamle skattejagt Periods Mmxiv, der stadig står uløst : periods mmxiv

Bernard.jpg

Tag med på skattejagt

Velkommen til steganographia.dk. Denne hjemmeside er tilegnet en skattejagt tilknyttet Filip Johan Arnestad's 12-kanals værk 'Steganographia'. Værket, opført d. 24. Juni 2016 i Rytmisk Sal, Musikhuset Aarhus ved Filips debut fra Solistuddanelsen i Elektronisk Komposition på Det Jyske Musikkonservatorium, er et elektroakustisk værk komponeret i perioden 2014-2016.

Indlejret i Steganographias lydmateriale er information om, hvor en skat er nedgravet. For at finde skattens placering må du udføre en række opgaver. Det første du skal gøre er at dekryptere bogstaverne i det hvide kvadrat på plakaten nedenfor. Kryptokvadratet skal dekrypteres ad 2 omgange. Først vha. Bacon's Cipher og dernæst vha. Tabula Recta også kaldet Vigenère Cipher.

debutkoncert_plakat.png

Sådan dekrypteres Kryptokvadratet

Bacon's Cipher kan man næsten kalde en binær krypteringsform, hvor alfabetets bogstaver hver især repræsenteres af 5 cifre der enten kan være 0 eller 1 (oprindeligt A eller B). Kryptokvadratet læses fra venstre mod højre, oppefra og ned, således at hver linie skal ende op med at være 5 bogstaver. Hvis et bostav i Kryptokvadratet er skrevet med fed skal det erstattes med 1 og hvis det er uden fed skal det erstattes med 0. Du kan finde en tabel over alfabetet i Bacon's Cipher her: Bacon's Cipher

OBS: Som du kan se i tabellen, er der et par af kombinationerne der er tvetydige. Her må du prøve dig frem og vælge det bogstav der giver mest mening.

Ved at dekryptere hele Kryptokvadratet vha Bacon's cipher har du nu fundet frem til en nøgle. Denne nøgle er det sidste ord i den tekst du er kommet frem til ved at dekryptere kvadratet. Nøglen skal bruges til at dekryptere kvadratet en gang til, men denne gang vha. et Tabula Recta. Et Tabula Recta fungerer på den måde at alle bogstaver udskiftes med et andet bogstav fra et 'forskudt' alfabet. Du kan finde Tabula Recta'et her: Tabula Recta. For at gøre dekrypteringsprocessen overskuelig, bør du skrive krypterede bogstaver, kryptonøglen samt til sidst de dekrypterede bogstaver ned på et stykke papir. Start evt. med de første 5 bogstaver i Kryptokvadratet - WZDIR. Skriv da nøglen ned således at det første bogstav i nøglen står over det krypterede bogstav W (fra WZDIR), andet bogstav i nøglen over Z osv. Når der ikke er flere bogstaver i nøglen, fortsætter du blot med første bogstav fra nøglen igen, således at nøglen kopieres langs med den krypterede tekst. Når du har styr på nøglen og det krypterede bogstav skal du gøre følgende: Se på Tabula Recta'et og find kolonnen med det første bogstav i nøglen. Find dernæst det krypterede bogstav W i denne kolonne. Find da bogstavet der står yderst til venstre den række der overlapper det krypterede bogstav W og du har nu fundet det rigtige bogstav. Gentag denne proces for hvert bogstav i kvadratet og du vil nå frem til den endelige klartekst.

Efter du har fundet frem til klarteksten

Klarteksten vil sende dig videre til en anden hjemmeside. Hjemmesidens url-adresse findes kun i klarteksten. Du skal følge instruktionerne på denne hjemmeside for at kunne sætte nogle tal korrekt sammen, så de danner et breddekoordinat og et længdekoordinat. Disse koordinater henviser til en bestemt placering i Aarhus, hvor skatten er gemt. Tallene, der skal sættes sammen, finder du selve musikken - hvor i musikken de findes, samt hvordan de skal sættes sammen findes der en udførlig beskrivelse af på den hjemmeside som klarteksten henviser til. Husk, når du finder url-adressen at sætte .html bagpå - ellers vises siden ikke.

De føromtalte tal (dannende bredde- og længdekoordinat) er gemt i lydens frekvensspektrum. Du skal finde disse tal ved at søge værkets lydspor igennem vha. en musikafspiller eller lydredigeringssoftware, der er i stand til at vise lydfilen spektralt vha. et såkaldt spektrogram. En gratis musikafspiller til PC med denne funktion kan du finde på følgende link: www.foobar2000.org/download. I foobar2000 skal du under fanen 'View' vælge 'Visualizations' og herunder 'Spectrogram'. Sørg desuden for at få vist spektrogrammet logaritmisk. Dette kan du gøre ved at højreklikke på spektrogram-vinduet og vælge 'Scale' og derefter 'Logarithmic'. Et gratis lydredigeringsprogram til både mac og PC, og hvor du også kan se lydfilernes spektrale indhold, kan du finde her: www.audacityteam.org. I Audacity skal du hente lydfilen ind og klikke på lydfilens navn, når den er åbnet i programmet. Herefter kan du vælge 'Spectrogam log(f)'. Alle lydfiler indeholder mindst ét af de førnævnte tal, og lydfilerne kan downloades herunder. Hvordan tallene skal sættes sammen, ved du dog ikke før du har dekrypteret Kryptokvadratet som ovenfor beskrevet og før du har fundet den hjemmeside, hvis url-adresse du finder i klarteksten. Denne hjemmeside giver dig også de eksakte placeringer i musikken, hvor tallene er indført. God skattejagt!

Filer

Herunder findes de 12 lydspor, der tilsammen danner Steganographia. Du kan downloade dem enkeltvis, eller som en samlet .zip-fil.

Steganographia samlet.zip

spor 01.wav
spor 02.wav
spor 03.wav
spor 04.wav
spor 05.wav
spor 06.wav
spor 07.wav
spor 08.wav
spor 09.wav
spor 10.wav
spor 11.wav
spor 12.wav